За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс

в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“
на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

ONLINE СИСТЕМА ЗА ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ – ЕКОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ..