Национална програма Осигуряване на съвременна образователна среда 2018 – 2019

Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“
Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

ONLINE СИСТЕМА ЗА ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ – ХИМИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ..