СТЕМ за българското образование с продуктите на NFS Bulgaria. Модерно продължение на българския опит в ТНТМ и кръжочната дейност!