Наука Технологии Инженеринг Математика – STEM за българското образование с продуктите на NFS Bulgaria. Модерно продължение на българския опит в ТНТМ – Техническо и Научно Творчество за Младежта и кръжочната дейност в училища и читалища!