Въздушните филтри намаляват аерозолите в околния въздух.

SARS-CoV-2 / Covid19 и други заболявания на долните дихателни пътища се предават чрез аерозоли / капчици, наред с други среди. Редовният вентилатор е важен. Въздухопречиствателят с H13 филтри HEPA може точно да филтрира тези малки частици от околния въздух и следователно значително намалява риска от инфекция. Комбинацията от редовна вентилация и пречистватели на въздух с „Високоефективен въздушен филтър за твърди частици“, HEPA филтри клас H13 са най-добрата предпазна мярка за намаляване на риска от инфекция в затворени помещения. H-13 HEPA филтрите филтрират дребните аерозоли (<5µm) от въздуха и подобряват качеството на въздуха. Мониторите за CO2 също могат да поддържат вентилация.

Според изчисленията рискът от инфекция за хора в стая с SARS-CoV-2 / Covid19 (вируси Corona) е намален 6 пъти чрез използването на въздушни филтри с H-13 HEPA филтърна технология .