in English

Софтуер ArgusSoft за Металознание

ArgusSoft - Металознание: Стомана и чугун, Цветни метали, Твърди спалви, Безразрушаващ контрол, Контрол на заварки и шевове, Динамични процесиСофтуер: ArgusSoft - Размер ; ArgusSoft - Метал;Искане ...

виж детайлиПоради предстоящо обновяване на сайта, не всички продукти от категория Учебни Пособия, са видими. Ако искате да разгледате всичко, дори да не купувате, можете да го намерите .... https://order.nfsbg.com/

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ - ХИМИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ!   https://order.nfsbg.com/

Образователни ресурси по Екология

Мобилни микро и макроскопски комплекти  ММК-1 и ММК-2 , оборудвани за работа сред природата, показани на горните снимки.

ММК-1 - микроскопски комплект с биологичен  микроскоп с увеличение 40х, 100х, 400х, Led осветление с батерии за работа на терен, комплект за дисекция - пинцета, скалпел, ножичка и игла в калъф, петри, лупа 10х, бехер, епруветки и чашка с дръжка за събиране на проби в буркани, пипета, предметни и покривни стъкла . Ръкавици и предпазни очила. Инструкция на микроскопа и гаранция 2 г. Кутия за пренасяне, адаптор за зареждане батериите на микроскопа.

ММК-2 - макроскопски комплект със стереомикроскоп за гледане на обемни образи 3D с двете очи, увеличение 20х с батерии АА за Led осветителя. Състав  - комплект за дисекция - пинцета, скалпел, ножичка и игла в калъф, петри, лупа 10х, бехер, пипета, епруветки и чашка с дръжка за събиране на проби в буркани. Ръкавици и предпазни очила. Инструкция на микроскопа и гаранция 2 г. Кутия за пренасяне.

МАЛКА ПРЕНОСИМА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДА И ПОЧВА снимката е точнаEcoLabBox.1

Възможни анализи: - pH на водата (3 до 9); - азотна киселина във водата (10 до 80 мг/л); - амоняк във водата (0.05 до 10 мг/л); - фосфат във водата (0.5 до 6 мг/л); - нитрити във водата (0.02 до 1.0 мг/л); - твърдост на водата. 1 капка = 1 единица; - pH на почвата (3 до 9); - азотна киселина в почвата (10 до 80 мг/л); - фосфат в почвата (0.05 до 6 мг/л); - амоняк в почвата (0.05 до 10мг/л)

ЕКОЛОГИЯ – ВОДА, ВЪЗДУХ, ПОЧВА IMG_9652s

30 Възможни експеримента: 1 Минерален и органичен разпад; 2 Шупливост на почвата; 3 Почвена киселинност; 4 Карбонати в почвата; 5 Земеделска почва; 6 Живот в почвата; 7 Воден цикъл; 8 Живот във водата; 9 Питейна вода и разпространението й; 10 Замърсяване на водата; 11 Изучаване на основните замърсители; 12 Биологични индикатори; 13 Атмосферата; 14 замърсители на въздуха; 15 Киселинен дъжд; 16 Парников ефект; 17 Атмосферен прах; 18 Смог и инверсия

 ВОДА - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИIMG_9651s

11 Възможни опита: 1 Воден цикъл; 2 Пиене на вода и разпространението й; замърсяване на водата; 3 Биоразграждаеми отпадъци; 4 Отчитане на амоняк; 5 Отчитане на нитрити; 6 Отчитане на сулфати; 7 Отчитане на 8 Биологични индикатори; 9 Водна киселинност; 10 Използване на универсалния индикатор; 11 Използване на pH измервател; 12 Киселинен дъжд

ЧОВЕКЪТ И СРЕДАТА в КОЯТО ЖИВЕЕМ

DSC_1953s

23 Възможни опита: 1 Почвата – минерален и органичен разпад;  2 Шупливост на почвата; 3 киселинност на почвата; 4 Карбонатите в почвата; 5 Земеделската почва; 6 Водният цикъл; 7 Питейна вода; 8 Замърсяване на водата; 9 Търсене за замърсители; 10 Атмосфера; 11 Замърсители на въздуха; 12 Киселинен дъжд; 13 Парников ефект;


 ПОЧВА - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ

13 Възможни опита: 1 Почвата; 2 Минерален и органичен разпад; 3 Шупливост на почвата; 4 Пропускливост на почвата; 5 Карбонати в почвата; 6 Почвена киселинност; 7 Амоняк в почвата; 8 Нитрити в почвата; 9 Сулфати в почвата; 10 повърхностни активни вещества в почвата; 11 Биоразпад

АНАЛИЗ НА ПОЧВА снимката е точна

analiz

Комплект с набор от реактиви и лабораторни уреди за определяне на: - Структура на почвата; - Нитрати; - Фосфати; - Калий; - pH

КОМПЛЕКТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ  –снимката е точнаanalizbio

Възможни е да се извършат следните анализи и разработки: - наличие на микроорганизми във водата; - наличие на микроорганизми в почвата; - ефект на антибиотиците; - наличие на дрожди в природата; - произвеждане на газ при алкохолна ферментация; - развитие и растеж на микробни колонии в различни температури.

ФИРМА - ДОСТАВЧИК: СТУДИО ЛАЙТ ООД  NFS Bulgaria

София 1000; ул. Хан Аспарух 64

02/980 17 80 ;    office@nfsbg.com    ;      www.nfsbg.com

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ:   – 0887 246 696

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ - ХИМИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ!   https://order.nfsbg.com/

 


made in nfsBulgaria