in English

Софтуер ArgusSoft за Металознание

ArgusSoft - Металознание: Стомана и чугун, Цветни метали, Твърди спалви, Безразрушаващ контрол, Контрол на заварки и шевове, Динамични процесиСофтуер: ArgusSoft - Размер ; ArgusSoft - Метал;Искане ...

виж детайлиУЧЕБНИ ПОСОБИЯ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ - ХИМИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ!   https://order.nfsbg.com/

Образователни ресурси по Екология

Мобилни микро и макроскопски комплекти  ММК-1 и ММК-2 , оборудвани за работа сред природата, показани на горните снимки.

ММК-1 - микроскопски комплект с биологичен  микроскоп с увеличение 40х, 100х, 400х, Led осветление с батерии за работа на терен, комплект за дисекция - пинцета, скалпел, ножичка и игла в калъф, петри, лупа 10х, бехер, епруветки и чашка с дръжка за събиране на проби в буркани, пипета, предметни и покривни стъкла . Ръкавици и предпазни очила. Инструкция на микроскопа и гаранция 2 г. Кутия за пренасяне, адаптор за зареждане батериите на микроскопа.

ММК-2 - макроскопски комплект със стереомикроскоп за гледане на обемни образи 3D с двете очи, увеличение 20х с батерии АА за Led осветителя. Състав  - комплект за дисекция - пинцета, скалпел, ножичка и игла в калъф, петри, лупа 10х, бехер, пипета, епруветки и чашка с дръжка за събиране на проби в буркани. Ръкавици и предпазни очила. Инструкция на микроскопа и гаранция 2 г. Кутия за пренасяне.

МАЛКА ПРЕНОСИМА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДА И ПОЧВА снимката е точнаEcoLabBox.1

Възможни анализи: - pH на водата (3 до 9); - азотна киселина във водата (10 до 80 мг/л); - амоняк във водата (0.05 до 10 мг/л); - фосфат във водата (0.5 до 6 мг/л); - нитрити във водата (0.02 до 1.0 мг/л); - твърдост на водата. 1 капка = 1 единица; - pH на почвата (3 до 9); - азотна киселина в почвата (10 до 80 мг/л); - фосфат в почвата (0.05 до 6 мг/л); - амоняк в почвата (0.05 до 10мг/л)

ЕКОЛОГИЯ – ВОДА, ВЪЗДУХ, ПОЧВА IMG_9652s

30 Възможни експеримента: 1 Минерален и органичен разпад; 2 Шупливост на почвата; 3 Почвена киселинност; 4 Карбонати в почвата; 5 Земеделска почва; 6 Живот в почвата; 7 Воден цикъл; 8 Живот във водата; 9 Питейна вода и разпространението й; 10 Замърсяване на водата; 11 Изучаване на основните замърсители; 12 Биологични индикатори; 13 Атмосферата; 14 замърсители на въздуха; 15 Киселинен дъжд; 16 Парников ефект; 17 Атмосферен прах; 18 Смог и инверсия

 ВОДА - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИIMG_9651s

11 Възможни опита: 1 Воден цикъл; 2 Пиене на вода и разпространението й; замърсяване на водата; 3 Биоразграждаеми отпадъци; 4 Отчитане на амоняк; 5 Отчитане на нитрити; 6 Отчитане на сулфати; 7 Отчитане на 8 Биологични индикатори; 9 Водна киселинност; 10 Използване на универсалния индикатор; 11 Използване на pH измервател; 12 Киселинен дъжд

ЧОВЕКЪТ И СРЕДАТА в КОЯТО ЖИВЕЕМ

DSC_1953s

23 Възможни опита: 1 Почвата – минерален и органичен разпад;  2 Шупливост на почвата; 3 киселинност на почвата; 4 Карбонатите в почвата; 5 Земеделската почва; 6 Водният цикъл; 7 Питейна вода; 8 Замърсяване на водата; 9 Търсене за замърсители; 10 Атмосфера; 11 Замърсители на въздуха; 12 Киселинен дъжд; 13 Парников ефект;


 ПОЧВА - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ

13 Възможни опита: 1 Почвата; 2 Минерален и органичен разпад; 3 Шупливост на почвата; 4 Пропускливост на почвата; 5 Карбонати в почвата; 6 Почвена киселинност; 7 Амоняк в почвата; 8 Нитрити в почвата; 9 Сулфати в почвата; 10 повърхностни активни вещества в почвата; 11 Биоразпад

АНАЛИЗ НА ПОЧВА снимката е точна

analiz

Комплект с набор от реактиви и лабораторни уреди за определяне на: - Структура на почвата; - Нитрати; - Фосфати; - Калий; - pH

КОМПЛЕКТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ  –снимката е точнаanalizbio

Възможни е да се извършат следните анализи и разработки: - наличие на микроорганизми във водата; - наличие на микроорганизми в почвата; - ефект на антибиотиците; - наличие на дрожди в природата; - произвеждане на газ при алкохолна ферментация; - развитие и растеж на микробни колонии в различни температури.

ФИРМА - ДОСТАВЧИК: СТУДИО ЛАЙТ ООД  NFS Bulgaria

София 1000; ул. Хан Аспарух 64

02/980 17 80 ;    office@nfsbg.com    ;      www.nfsbg.com

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ:   – 0887 246 696

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ - ХИМИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ!   https://order.nfsbg.com/

 


made in nfsBulgaria