За контакт :  0887 246 696 Петя Иванова

1. Основи на химията - възможни експеримента

IMG_9657sСнимката е примерна.
1. Спиртник
2. Вещество
3. Химични явления
4. Съединения и елементи
5. Трите състояния на веществата
6. Топене и втвърдяване
7. Изпаряване и кондензация
8. Смеси: твърдо тяло в твърдо тяло
9. Смеси: твърдо тяло в течност
10. Смеси: течност в течност
11. Разтвори
12. Кристали
13. Химични реакции
14. Окисляване
15. Горене
16. Индикатори
17. Анализиране на киселинността

2. Химия – неорганични и органични реакции - възможни експеримента:IMG_9657s
1. Спиртник
2. Измерване на маса
3. Измерване на обем
4. Измерване на плътност
5. Топене
6. Втвърдяване
7. Изпаряване
8. Кондензация
9. Частична дестилация
10. Сублимация
11. Хетерогенни смеси
12. Хомогенни смеси
13. Разтвори
14. Кристализация
15. Реакции при синтеза
16. Прости йонно-обменни реакции
17. Сложни йонно-обменни реакции
18. Химично разлагане
19. Горене
20. Органични вещества

3. Химични явления - възможни експеримента:
IMG_9657sСнимката е примерна.
26 възможни експеримента
1. Спиртникът
2. Вещество
3. Как да измерим диаметъра на молекула
4. Химични явления
5. Съединения и елементи
6. Трите състояния на веществата
7. Топене и втвърдяване
8. Изпаряване и кондензация
9. Смеси: твърдо тяло в твърдо тяло
10. Смеси: твърдо тяло в течност
11. Смеси: течност в течност
12. Разтвори
13. Кристали
14. Воден кръговрат
15. Метали и неметали
16. Химични реакции
17. Окисляване
18. Горене
19. Индикатори
20. Анализиране на киселинността

4. Физични и химични явления - възможни експеримента:
IMG_9657sСнимката е примерна.
1. Сравнение между двата вида явления
2. Сублимация
3. Филтрация
4. Дестилация
5. Кристализация
6. Смеси и съединения
7. Примери за химични реакции
8. Опити с пламък

5. Основна химия - възможни експеримента:
IMG_9657sСнимката е примерна.
1. Закон на Лавозие
2. Закон на Пруст
3. Опити с пламък
4. Киселини или основни
5. Реакции с утайка
6. Образуване на газообразни съединения
7. Окислително- редукционни процеси


6. Електрохимия - възможни експеримента:
IMG_9657sСнимката е примерна.
1. Електролитна проводимост
2. Сравняване на електропроводимост
3. Клетка на Даниел
4. Електролиза на разтвор
5. Електролиза на вода
6. Галванопластика

7. Органична химия - възможни експеримента:
IMG_9657sСнимката е примерна.
1. Въглерод и водород в органични вещества
2. Търсене на азот в органични съединения
3. Приготвяне на оцетен алдехид
4. Приготвяне на етилов ацетат
5. Аминокиселини в протеинови вещества
6. Тест на Фелинг върху някои въглехидрати
7. Идентификация на полизахариди
8. Приготвяне на бакелит (поликондензация)

КОМПЛЕКТИ МОЛЕКУЛНИ МОДЕЛИ

mk1mk2

Комплектите съдържат набор атоми на въглерод, водород, кислород, азот и др. и връзки, с които се изграждат молекулни модели и кристални решетки на различни вещества от органична и неорганична химия и физиката.

Моделите могат да се изграждат от учителя или самите деца.