in English

Софтуер ArgusSoft за Металознание

ArgusSoft - Металознание: Стомана и чугун, Цветни метали, Твърди спалви, Безразрушаващ контрол, Контрол на заварки и шевове, Динамични процесиСофтуер: ArgusSoft - Размер ; ArgusSoft - Метал;Искане ...

виж детайли


За нас

НФС България оборудва училища и учебни кабинети с пособия и макети за обучение по физика, химия, биология, екология, възобновяеми енергийни източници. Предлага образователни ресурси за българското училище от 1 до 12 клас.

Ние предлагаме оптични и цифрови микроскопи, специализирани микроскопски цифрови камери за наблюдение, снимане, филмиране и анализ на микроскопски изображения.

Ние продаваме USB цифрови микроскопи или правим доокомплектовка за цифрово снимане и анализ с помощта на  специализиран софтуер за обработка и документиране на изображения.

NFS България е фирма, позиционирана в областта на вноса, продажбите и поддръжката на високотехнологични изделия. Специализирана е в следните основни направления:

  1. Висококачествени оптични и цифрови USB микроскопи за оборудване на училища, университети, кабинети, лаборатории , клиники, болници, изследователски институти, производствени предприятия , за качествен контрол и специализирани изследвания.
  2. Цифрови камери за микроскопи, контрол на качеството и архивиране на данни.
  3. Специализиран софтуер и системи за анализ на изображения в медицината, биологията, генетиката, геологията, материалознанието, криминалистиката и други области.
  4. Оптико-електронни модули за вграждане, снимане, наблюдение и охрана през Internet по LAN кабел.
  5. Студийно осветление за фотография и телевизия, периферни цифрови устройства за пренос и съхраняване на данни и снимки, карти памет, MP3 и четци на карти фотографска техника и оптика, аксесоари. Фотографски сервиз .

Фирмите, представлявани от нас:

 MOTIC, China

Motic прецизни микроскопи и цифрови камери Moticam микроскопско снимане

 Монокулярни, бинокулярни и тринокулярни класически микроскопи и с коригирана оптика на безкрайност, учебни микроскопи , модулни и изследователски микроскопи, инвертни микроскопи, микроскопи за биология, клинични микроскопи и за ветеринарни лекари, флуоресцентни и поляризационни микроскопи, стереомикроскопи и варио микроскопи, лабораторни и тестови микроскопи, микроскопи с индустриално приложение, за наблюдение в светло и тъмно поле, с фазов контраст, микроскопи с преминаваща  и отразена светлина, флуоресценция, прецизни обективи за вертикални и инвертни микроскопи, с увеличено работно разстояние, микроскопи с халогенно и светодиодно осветление.

 Moticam цифрови камери с USB и FireWare CMOS  и CCD 1,3Mp, 2,0Mp,3,1Mp, 5,0Mp, с възможност за охлаждане на сензора и закрепване директно към окуляра.

Повече

EUROMEX - Микроскопи за обучение в училища и  университети, микроскопи за материалознание и биология, монокулярни, бинокулярни и тринокулярни микроскопи, микроскопи  зъботехнически , микроскопи за ветеринарни клиники, микроскопи за лаборатории и качествен контрол, епи-флуорецсентни микроскопи и светодиодни флуоресцентни микроскопи, цифрови микроскопи, микроскопи за наблюдение с поляризирана светлина в светло и тъмно поле, с фазов контраст с премиинаваща и отразена светлина, специализирани индустриални микроскопи, ученически микроскопи , с халогенни, светодиодни и студени осветители.

Програми за обработка на изображения


ArgusSoftArgusSoft Russia - Специализиран софтуер, програми и системи за анализ на изображения в медицината, биологията, генетиката, геологията, материалознанието, криминологията и други области.

 Решението, което отговаря на Вашите нужди!

Повече...

ФОТОГРАФСКА ТЕХНИКА И СЕРВИЗ ФОТОЕКСПЕРТ от 1993

Попитайте ни сега