in English

ЦИФРОВИ МИКРОСКОПСКИ СИСТЕМИ

Поради предстоящо обновяване на сайта, не всички продукти от категория Учебни Пособия, са видими. Ако искате да разгледате всичко, дори да не купувате, можете да го намерите ...

виж детайли


За нас

НФС България оборудва училища и учебни кабинети с пособия и макети за обучение по физика, химия, биология, екология, възобновяеми енергийни източници. Предлага образователни ресурси за българското училище от 1 до 12 клас.

Ние предлагаме оптични и цифрови микроскопи, специализирани микроскопски цифрови камери за наблюдение, снимане, филмиране и анализ на микроскопски изображения.

Ние продаваме USB цифрови микроскопи или правим доокомплектовка за цифрово снимане и анализ с помощта на  специализиран софтуер за обработка и документиране на изображения.

NFS България е фирма, позиционирана в областта на вноса, продажбите и поддръжката на високотехнологични изделия. Специализирана е в следните основни направления:

  1. Висококачествени оптични и цифрови USB микроскопи за оборудване на училища, университети, кабинети, лаборатории , клиники, болници, изследователски институти, производствени предприятия , за качествен контрол и специализирани изследвания.
  2. Цифрови камери за микроскопи, контрол на качеството и архивиране на данни.
  3. Специализиран софтуер и системи за анализ на изображения в медицината, биологията, генетиката, геологията, материалознанието, криминалистиката и други области.
  4. Оптико-електронни модули за вграждане, снимане, наблюдение и охрана през Internet по LAN кабел.
  5. Студийно осветление за фотография и телевизия, периферни цифрови устройства за пренос и съхраняване на данни и снимки, карти памет, MP3 и четци на карти фотографска техника и оптика, аксесоари. Фотографски сервиз .

Фирмите, представлявани от нас:

 MOTIC, China

Motic прецизни микроскопи и цифрови камери Moticam микроскопско снимане

 Монокулярни, бинокулярни и тринокулярни класически микроскопи и с коригирана оптика на безкрайност, учебни микроскопи , модулни и изследователски микроскопи, инвертни микроскопи, микроскопи за биология, клинични микроскопи и за ветеринарни лекари, флуоресцентни и поляризационни микроскопи, стереомикроскопи и варио микроскопи, лабораторни и тестови микроскопи, микроскопи с индустриално приложение, за наблюдение в светло и тъмно поле, с фазов контраст, микроскопи с преминаваща  и отразена светлина, флуоресценция, прецизни обективи за вертикални и инвертни микроскопи, с увеличено работно разстояние, микроскопи с халогенно и светодиодно осветление.

 Moticam цифрови камери с USB и FireWare CMOS  и CCD 1,3Mp, 2,0Mp,3,1Mp, 5,0Mp, с възможност за охлаждане на сензора и закрепване директно към окуляра.

Повече

EUROMEX - Микроскопи за обучение в училища и  университети, микроскопи за материалознание и биология, монокулярни, бинокулярни и тринокулярни микроскопи, микроскопи  зъботехнически , микроскопи за ветеринарни клиники, микроскопи за лаборатории и качествен контрол, епи-флуорецсентни микроскопи и светодиодни флуоресцентни микроскопи, цифрови микроскопи, микроскопи за наблюдение с поляризирана светлина в светло и тъмно поле, с фазов контраст с премиинаваща и отразена светлина, специализирани индустриални микроскопи, ученически микроскопи , с халогенни, светодиодни и студени осветители.

Програми за обработка на изображения


ArgusSoftArgusSoft Russia - Специализиран софтуер, програми и системи за анализ на изображения в медицината, биологията, генетиката, геологията, материалознанието, криминологията и други области.

 Решението, което отговаря на Вашите нужди!

Повече...

ФОТОГРАФСКА ТЕХНИКА И СЕРВИЗ ФОТОЕКСПЕРТ от 1993

Попитайте ни сега